Bảng giá

Bảng giá Bianki sẽ thay đổi theo từng thời điểm và chúng tôi sẽ cập nhật thông tin trong mỗi lần đó. Xin mời quý khách tham khảo:

 
STT Sản phẩm Đặc tính kỹ thuật Thời gian bảo hành

Giá niêm yết (VNĐ)

1 Bianki 60VA trụ gắn trong D8,5xm x R3,5cm x C4cm

Dây đồng

BH: 12 tháng

Đổi mới: 3 tháng

99.000
2 Bianki 80VA trụ gắn trong D6.4cm x R5cm x C4.5cm

Dây đồng

BH: 12 tháng

Đổi mới: 3 tháng

120.000
3 Bianki 60VA xuyến gắn trong ĐK5.7cm x C3.3cm

Dây đồng

BH: 12 tháng

Đổi mới: 3 tháng

99.000
4 Bianki 80VA xuyến gắn trong ĐK6.2cm x C3.3cm

Dây đồng

BH: 12 tháng

Đổi mới: 3 tháng

130.000
5 Bianki 100VA xuyến gắn trong ĐK6.7cm x 4cm

Dây đồng

BH: 12 tháng

Đổi mới: 3 tháng

150.000
6 Bianki 150VA xuyến gắn trong ĐK8.0cm x 5.3cm

Dây nhôm

BH: 12 tháng

Đổi mới: 3 tháng

190.000
7 Bianki ổ cắm 60VA Chống quá tải quá nhiệt

Dây nhôm

BH: 12 tháng

Đổi mới: 3 tháng

120.000
8 Bianki ổ cắm 80VA Chống quá tải quá nhiệt

Dây đồng

BH: 12 tháng

Đổi mới: 3 tháng

180.000
9 Bianki ổ cắm 100VA Chống quá tải quá nhiệt

Dây nhôm

BH: 12 tháng

Đổi mới: 3 tháng

160.000
10 Bianki ổ cắm 150VA Chống quá tải quá nhiệt

Dây nhôm

BH: 12 tháng

Đổi mới: 3 tháng

210.000
11 Bianki 200VA trong nhà Chống xông điện 220V

Chống quá tải quá nhiệt

Dây nhôm

BH: 36 tháng

Đổi mới: 6 tháng

BH chống xông điện: 1 đền 3 trong 6 tháng

270.000
12 Bianki 300VA trong nhà Chống xông điện 220V

Chống quá tải quá nhiệt

Dây nhôm

BH: 36 tháng

Đổi mới: 6 tháng

BH chống xông điện: 1 đền 3 trong 6 tháng

325.000
13 Bianki 400VA trong nhà Chống xông điện 220V

Chống quá tải quá nhiệt

Dây nhôm

BH: 48 tháng

Đổi mới: 12 tháng

BH chống xông điện: 1 đền 3 trong 6 tháng

350.000
14 Bianki 600VA trong nhà Chống xông điện 220V

Chống quá tải quá nhiệt

Dây nhôm

BH: 48 tháng

Đổi mới: 12 tháng

BH chống xông điện: 1 đền 3 trong 6 tháng

380.000
15 Bianki 1kVA trong nhà Chống xông điện 220V

Chống quá tải quá nhiệt

Dây nhôm

BH: 48 tháng

Đổi mới: 12 tháng

BH chống xông điện: 1 đền 3 trong 6 tháng

440.000
16 Bianki 1,5kVA trong nhà Chống xông điện 220V

Chống quá tải quá nhiệt

Dây nhôm

BH: 48 tháng

Đổi mới: 12 tháng

BH chống xông điện: 1 đền 3 trong 6 tháng

490.000
17 Bianki 2kVA trong nhà Chống xông điện 220V

Chống quá tải quá nhiệt

Dây nhôm

BH: 48 tháng

Đổi mới: 12 tháng

BH chống xông điện: 1 đền 3 trong 6 tháng

590.000
18 Bianki 3kVA trong nhà Chống xông điện 220V

Chống quá tải quá nhiệt

Dây nhôm

BH: 48 tháng

Đổi mới: 12 tháng

BH chống xông điện: 1 đền 3 trong 6 tháng

720.000
19 Bianki 2kVA ngoài trời Chống xông điện 220V

Chống quá tải quá nhiệt

Dây nhôm

BH: 18 tháng

Đổi mới: 12 tháng

BH chống xông điện: 1 đền 3 trong 6 tháng

490.000
20 Bianki 3kVA ngoài trời Chống xông điện 220V

Chống quá tải quá nhiệt

Dây nhôm

BH: 18 tháng

Đổi mới: 12 tháng

BH chống xông điện: 1 đền 3 trong 6 tháng

580.000
21 Bianki 2kVA móng ngựa Dây nhôm BH: 18 tháng

Đổi mới: 12 tháng

450.000
22 Bianki 3kVA móng ngựa Dây nhôm BH: 18 tháng

Đổi mới: 12 tháng

550.000